Mobil Ödeme İçin Uygulamayı Yükleyin ve Hemen İşlem Yapın

Paykasa Kart KDV oranı yükseltilmemelidir - FNS Kart | Paykasa Trend

Paykasa Kart KDV oranı yükseltilmemelidir

Paykasa Kart KDV

Paykasa Kart KDV;Bilindiği gibi 31.10.2018 tarihine kadar konut teslimlerinde %18 olarak uygulanan KDV oranı %8, binde 20 olarak uygulanan Tapu Harcı da binde 15 olarak uygulanıyordu. 31 Ekim sonrası da bu oranların değiştirilmemesi ve bu şekilde uygulamaya devam edilmesi sektör için bir avantajdan öte bir zorunluluk olarak ortada durmaktadır.
Özellikle konut kredilerindeki artışlar kredili konut satışlarını çok ciddi oranda düşürdü ve inşaat sektöründeki firmaların bir çoğu ya konkordato ilan etti veya etmekte. Diğer yandan kapanan çok sayıda inşaat firması olduğu da bir gerçek.
İnşaat sektörü bu sıkıntılı durumu bir avantaja çevirmek istiyor ise hatalarını gözden geçirmelidir. Bu meselenin önemli ama konumuz bakımından farklı bir boyutudur. Vergi oranlarının bu ortamda yükseltilmesi sıkıntıda olan sektöre katkı yerine köstek olacaktır.

Paykasa Kart Al

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;
– Net alanı 150 m2 ‘ye kadar konut teslimleri,
– Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,
– Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan sadece 150 m2’ye kadar konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri, için KDV oranı (% 1) olarak tespit edilmiştir.
Bu durumda, net alanı 150 m2 ‘ye kadar olan konut teslimlerinde, KDV oranı % 1 olarak ve 150 m2 ‘yi aşan konutların tesliminde ise genel vergi oranı olan %18 oranı uygulanacaktır. Ancak, %18 oranı 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 31.10.2018 tarihine kadar %8 olarak uygulanacaktır.
Genel uygulama bu olmakla birlikte Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde uygulama farklıdır.

Paykasa satın al

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin altıncı fıkrasına göre, (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan;
10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde. (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç),
lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte. Üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

Paykasa

(I) Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;
a) 500 Türk Lirası ile 1000 Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde %8 vergi oranı (500 Türk Lirası altı için %1)

Paykwik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

iptv