Mobil Ödeme İçin Uygulamayı Yükleyin ve Hemen İşlem Yapın

Paykasa Fiyatları Nekadar - FNS Kart | Paykasa Trend

Paykasa Fiyatları Nekadar

Paykasa Fiyatları Nekadar

Paykasa Fiyatları Nekadar ; Endüstriyel pazarlama ile ilgili birkaç noktaya dikkat çekilmesinde fayda bulunmaktadır. Öncelikle, endüstriyel pazarlama endüstriyel alıcılarda

değer yaratmak amacıyla yürütülmektedir. Endüstriyel alıcıda değer ya-
ratma, alıcının herhangi bir ürün veya hizmete sahip olurken elde ettiği
yararın, o ürün veya hizmete sahip olmak için sarfettiği tüm çaba ve ma-
liyetlerden fazla olmasıdır. Diğer bir ifadeyle harcadığı toplam maliyetler
Paykasa Fiyatları Nekadar

Ucuz Paykasa

(para, zaman, çaba, emek, psikolojik rahatsızlık, vs.) ürünün/hizmetin sun-
duğu faydalardan daha az ise endüstriyel alıcı bu değişimden değer elde
edecektir. Tanımdaki ikinci önemli nokta, pazarlama faaliyetlerinin nihai
tüketicilere yönelik değil, endüstriyel alıcılara yönelik yürütülmesidir. Bu
sebeple endüstriyel pazarlamada işletmelerin anlaması ve tatmin etmesi
gerektiği kitle, nihai tüketiciler yerine endüstriyel alıcılardır. idüstriyel
alıcıların tatmini ise genellikle, işletme ihtiyaçlarının m o arak karşılan-
ması veya eldeki problemin giderilmesi, zamanında tes |
gerektiğinde acil teslimat yapılabilecek esnekliğe sah pl
lerin uygun (veya mümkün olduğunca düşük) olması,
istenen düzeyde olması, hammadde, ürün ve/veya Darı
lik gibi unsurlarla ilgilidir. Ünlü yönetim gurusu Pete
ettiği gibi, “pazarlamanın amacı müşterileri o kadar i
ki, ürün veya hizmetler onlara tam olarak uygun ols
satsın”
Paykasa Fiyatları Nekadar

Paykasa kart al

Endüstriyel ürünler genellikle karmaşık olduğundan, endüstriyel pazarla-
ma faaliyetleri, hem alıcıda hem de satıcıda, çoğunlukla mühendisler ve/
veya teknik elemanlarca yürütülmektedir. Ancak pazarlama faaliyetlerinin
teknik elemanlar tarafından yürütülmesi çok doğru olmayan bir yaklaşım-
dır çünkü genelde teknik elemanlar ürün veya teknoloji odaklı hareket
ederler ve işletme, müşteri odaklı olmaktan uzaklaşır. Bunun sonucunda
müşteri istek ve ihtiyaçları gözardı edilir ve işletmede zaman ıh. İÇİ >, MİS
yon, vizyon ve pazar dar kapsamlı tanımlanmış olacağınc dan, |
miyopluğu oluşur. Theodore Levitt’in (1960), Harvard |
yayınladığı ve pazarlamada çok ses getiren çalış ası.
dar tanımlanmış bir işletme, zamanla başarısızlığa 1
lışmasında örnek olarak ABD’deki demiryolu sektö
nemde trenlerin gün geçtikçe daha konforlu olması
Paykasa Fiyatları Nekadar

Paykasa

Paykasa Trend

Paykwik

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

iptv