Mobil Ödeme İçin Uygulamayı Yükleyin ve Hemen İşlem Yapın

Paykasa 25 Tl yasaklı dönemde pay alımına ilişkin geri adım - FNS Kart | Paykasa Trend

Paykasa 25 Tl yasaklı dönemde pay alımına ilişkin geri adım

Paykasa 25 Tl

Paykasa 25 Tl; 13 Temmuz tarihli kararın gerekçesi açıklandığı günden itibaren kamuoyunda fazlasıyla sorgulanmaya başlanmıştı. Akıllara en çok gelen soru ise “SPK içsel bilgi kullanımını serbest mi bırakıyor” oldu. SPK tarafından 15 Temmuz tarihinde yapılan açıklamada eleştirilerin yersiz olduğunu, bilgi suiistimali suçuna dair hükümlerin geçerliliğini koruduğunu, alınan kararın amacının borsada işlem gören şirketlerin pay geri alım programlarının desteklenmesi ve bu şirketlerin iştirak ve bağlı ortaklıkları tarafından yapılacak pay alımlarındaki belirsizliklerin kaldırılması olduğu belirtildi. Keşke bu gerekçeler 13 Temmuz tarihli duyuruda da açıklansaydı demek geliyor insanın içinden.

Paykasa Kart

Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği’nin 31 Ağustos’a kadar istisna getirilen maddesinde “İhraççılar tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin ilgili sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir” denilmektedir. Kurul 28.05.2014 tarihli ve 16/514 sayılı kararıyla Tebliğde geçen “hesap dönemi” ifadesi ile “6 aylık ve 12 aylık dönemlerin” kastedildiğini kabul etmiştir.
Bu madde ile “yasaklı” olarak adlandırabileceğimiz dönemde içsel bilgiye erişme olasılığı bulunan kişilerce ilgili pay piyasasında yapılmış alım-satımlar başkaca bir ispata gerek duyulmaksızın kusurlu fiil olarak kabul edilmiştir. Yani içsel bilgiye erişimi olabilecek kişiler yasaklı dönemde ilgili şirketin paylarını borsada alıp satarlarsa, bu işlemlerin herhangi bir içsel bilgiye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın para cezası ile cezalandırılacaklardır. Elde edilen menfaatin iki katından az olmamak kaydıyla uygulanacak para cezasının alt sınırı 2018 yılı için 30.961 TL, üst sınırı ise 774.736 TL’dir. Bu düzenlemenin bilgi suiistimaline karşı yapıldığı çok açıktır; çünkü ilgili maddenin başlığı “içsel bilgi veya sürekli bilgilere ilişkin piyasa bozucu eylemler” olarak belirlenmiştir.

Ucuz Paykasa

Dikkatinizi çekmek isterim ki SPK 13 Temmuz 2018 tarihinde almış olduğu kararla sadece yasaklı dönemde yapılacak alımlara istisna getirmiştir. Yani yasaklı dönemde Tebliğde sayılan kişiler hisse satarsa piyasa bozucu eylem gerçekleştirmiş olacaktır. Bence en çok tartışılması gereken konu SPK’nın bir düzenlemeyi tek taraflı olarak ortadan kaldırıyor olmasıdır. Bu tür uygulamalar devletin piyasaya müdahalesi anlamına gelir. SPK tarafından yapılan açıklamada 13 Temmuz tarihinde alınan kararla şirketlerin paylarının ve yatırımcılarının desteklenmesi amaçlanmıştır denmektedir. Düzenleyiciler tarafından piyasaları destekleme amaçlı alınan kararlar herkes tarafından kabul görmeli ve piyasalardaki güven duygusunu zedelememelidir.

Paykasa

Paykwik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

iptv